Radyohaber.net

‘Sinema Salonları’

‘Sinema Salonları’
03 Haziran 2021 - 10:32

MERSİN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI
KARAR TARİHİ : 01/06/2021
KARAR NO : 2021 / 28

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 01/06/2021 tarihinde Mersin Vali Yardımcısı
İbrahim KÜÇÜK başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarihli ve 8962 sayılı “Sinema
Salonlarının Faaliyetlerinin 1 Temmuz 2021’e Ertelenmesi ” konulu Genelgesinin
uygulanmasına yönelik konuları görüşmek üzere olağanüstü toplandı.
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen
İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarihli ve 8878 sayılı Genelgesinde 1 Haziran 2021 tarihinden
itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri
hariç haftanın diğer günlerinde 07.00­21.00 saatleri arasında %50 kapasite (bir koltuk dolu bir
koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır.
Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan
görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha
devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının
sağlanması hususundaki İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarihli ve 8962 sayılı Genelgeleri de göz
önünde bulundurularak ilimiz genelinde;
Sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine kadar ara verilmesinin
uygun olacağı değerlendirilmiştir.
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması ve alınan kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir

Mersin Medya Grup A.Ş.