Radyohaber.net

MERSİN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

MERSİN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI
10 Aralık 2020 - 22:43

 

MERSİN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

 

KARAR TARİHİ    : 10/12/2020
KARAR NO              : 2020 /109

 

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 10/12/2020 tarihinde saat 11:00’da Mersin Vali Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 09.12.2020 tarih ve 20582 sayılı “Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirlerkonulu Genelgesinin uygulanmasına yönelik içeriğini görüşüp bu doğrultuda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.

Son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşanmıştır. Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında görülen yükseliş üzerine son dönemde yeni tedbir kararları alınmıştır.

Vatandaşlarımız tarafından amatör ve sportif amaçlı olarak gerçekleştirilen olta balıkçılığı faaliyetleri; ilimizde sahil bantlarında fiziki mesafe kuralına aykırı şekilde kalabalıklara neden olmakta ve bu durum da salgının bulaşma riskini artırmaktadır. Kontrollü sosyal hayat döneminde kişilerin kalabalıklar halinde bir araya gelmesine yol açan etkinliklerin mümkünse yapılmaması, yapılması durumunda ise fiziki mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilmesi esası da dikkate alınarak ilimiz genelinde uygulanmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak;

  1. Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılması,
  2. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılması,
  3. Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesi,
  4. Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesi,
  5. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince; kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanması, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulması, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanması,
  6. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle düzenli şekilde denetlenmesi,

Kaymakamlar başta olmak üzere ilimiz genelinde yetkili tüm kişi ve kurumlarca; yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Mersin Medya Grup A.Ş.