Radyohaber.net

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi
07 Mayıs 2021 - 13:24

Kadir (kadr) kelime olarak ”hüküm, şeref, yücelik, güç” anlamlarını taşır. Dini literatürlerde Leyletül Kadr olarak da ifade edilmektedir. Kur’an-ı Kerim, Kadir gecesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e indirilmeye başlamıştır. Allah’ın (C.C) insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı olan Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmeye başlaması nedeniyle Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GECE?

Kadir Suresinde yer alan bilgilere göre Kur’an-ı Kerim’in Ramazan ayında indirildiğine dair ayetler yer almaktadır. Bazı hadis kaynaklarına göre, Kadir gecesinin ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiği belirtilmiştir. (Buhârî, “Fażlü leyleti’l-Ḳadr”, 2-3; Müslim, “Ṣıyâm”, 205-220)

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre ise Kadir gecesi Ramazan ayının 27. Gecesi yani 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle’ılfecr

KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR GECESİ FAZİLETLERİ

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, “Fażlu leyleti’l-Ḳadr”, 1; Müslim, “Ṣalâtü’l-müsâfirîn”, 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i’tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, “Fażlu leyleti’l-Ḳadr”, 5; “İʿtikâf”, 1; Müslim, “İʿtikâf”, 1-5; Tirmizî, “Ṣavm”, 73). Bir hadiste Resûl-i Ekrem’in Kadir gecesinde, “Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!” şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, “Daʿavât”, 84; İbn Mâce, “Duʿâʾ”, 5).Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

Mersin Medya Grup A.Ş.