Radyohaber.net

HALK BEKLİYOR, AŞI NEREDE?

HALK BEKLİYOR, AŞI NEREDE?
19 Mart 2021 - 11:58

HALK BEKLİYOR, AŞI NEREDE?
COVID-19 pandemisi başladığından bu yana süren yanlış sağlık politikaları devam ediyor.
Türkiye’de 4.701.000’inin çift doz olmak üzere 8.003.000 kişinin, Mersin’de 114.929’unun çift doz olmak üzere 311.409 kişinin aşılandığı 19 Mart 2021 itibarıyla; aşılamaların adeta durduğu, Türkiye genelinde elimizde sadece 295 bin doz aşının kaldığı bir günü yaşıyoruz. Bugün aşı gelse bile 15 günlük tetkik sürecinin tamamlanabileceği 2 Nisan 2021 tarihine kadar hiç kimsenin aşılanamayacağı gerçeği ile yüz yüzeyiz.
Oysa Sağlık Bakanlığı’nın vaatleri önce 11 Aralıkta 25 milyon doz, daha sonra Şubat ve Mart ayında 50 Milyon doz aşının gelmesi, Mart ayı sonuna dek 50 milyon aşının, Mayıs sonuna dek 50 milyon kişinin aşılanmasının bitirilmesiydi. Yaklaşık bir hafta önce bu takvim ilkbahardan sonbahara alındı. Sağlık Bakanlığı yine halkı kandırmıştır.
Aşılamanın başladığı tarih olan 14 Ocak 2021 tarihinden bu güne iki ayı geçen bir zaman olmasına rağmen bugün itibarıyla, Mersin’de sadece 115 bin, Türkiye’de ise sadece 4.701.00 kişinin çift doz aşılama yapıldığının ilan edildiği dikkate alınırsa, bu hızla 18 yaş üzeri yaklaşık 60 milyon kişinin aşılanmasının 2021 yılında bitmesi mümkün değildir.
Sağlık Bakanlığı, toplumun bağışıklanması için gerekli olan aşıyı neden zamanında temin edemiyor? Ülkemize şu ana kadar geldiği söylenen sadece 13 milyon doz aşı nedeniyle toplumun önemli bir kısmının henüz aşılanmadığını ve 65 yaş üzeri kişilerin ikinci dozlarının bile tamamlanmadığını biliyoruz.
Aşıların, ülkenin tüm kaynakları seferber edilerek ve toplumun bağışıklamasına yetecek düzeyde doz sağlanarak 4 ay içerisinde uygulanması için bir engel olmadığını düşünüyoruz. Ancak ülkemizde aşı üretebilen tek kurum olan Hıfzıssıhha Enstitüsünü kapatan Sağlık Bakanlığı aşı temininde de yetersiz kalmıştır.
Mersin Tabip Odası olarak;
Aşılama programını uygulayan ASM’lerin üstlendiği yükün görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. ASM’lerin eksik olan hemşire ve ebe sağlık çalışanı ihtiyacı bir an önce karşılanmalıdır.
Bu hafta başından bu yana aşı nedeniyle ASM’lerde yaşanan karmaşanın çözülebilmesi için en kısa zamanda aşı sorununun çözülmesi, bütçenin imkanlarının aşı temini için kullanılması, ASM’lerin personel açısından güçlendirilmesi gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı’nın, başta TTB olmak üzere tüm sağlık çalışanları ve onların örgütlerinin görüş, öneri ve taleplerini önemsemesi ve işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. 137 gündür TTB’nin randevu talebine yanıt vermeyen, halkı kandıran ve yeterli aşı temin edemeyen sağlık bakanını istifa etmeye çağırıyoruz. 19.03.2021
MERSİN TABİP ODASI YÖNETİM KURULU

Mersin Medya Grup A.Ş.