Radyohaber.net

“ DUYURU METNİ”

“ DUYURU METNİ”
27 Ocak 2022 - 1:51

“ DUYURU METNİ”

MERSİN SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURULUR

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN PERİYODİK MUAYENELERİ

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereği; damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen Ocak ayının başından Şubat ayının son günü mesai bitimine kadar, ölçü aletinin cins ve sınıfına göre Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlukları, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Yetkili Muayene Servisinemüracaat edilmesi gerekmektedir.

Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenesi için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, muayene (damga) süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanun hükümlerine göre her bir ölçü ve ölçü aleti için kullanıcısı veya sahibine idari para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

 

Bu kapsamda, periyodik muayene ve damga süresi dolmuş ölçü ve ölçü aletleri kullanıcısı veya sahiplerinin 2022 yılı periyodik muayene ve damgası için 28 Şubat 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen mercilere müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İlgililere önemle duyurulur.

 

 

BELEDİYE’YE AİT MUAYENELER

 

 • Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri
 • Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden;
  • Masa terazileri
  • Asma teraziler
  • Tek kollu kantarlar
  • İbreli teraziler
 • Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler)
 • Akıcı maddeler için hacim  ölçüleri
 • Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri
 • 5 kg’a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri

 

 

 

 

TSE TARAFINDAN YAPILAN MUAYENELER

 • Akaryakıt /LPG /AdblueDispenserleri, Tanker Sayaçları
 • Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ölçme sistemleri
 • Su dışındaki sıvıların miktarlarının sürekli ve dinamik ölçümü için ölçme sistemleri, (yukarıda sayılanlar dışında kalanlar)
 • Akaryakıt hacim ölçek kapları
 • Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar
 • Hassas kütle ölçüleri ve 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri
 • Demiryolu yük ve sarnıçlı vagonlar
 • Maksimum kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri
 • Aks Kantarları

 

YETKİLİ MUAYENE SERVİSLERİNCE YAPILAN MUAYENELER

 • Otomatik tartı aletleri,
 • I ve II nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri,
 • Tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan, III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri. (Belediyeye ait muayeneler dışında kalanlar)
 • Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları
 • Isı Sayaçları
 • Takograf Cihazları
 • Taksimetre Cihazları

 

 

Hasan GÜL

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü

 

Mersin Medya Grup A.Ş.