Radyohaber.net

Basına ve Kamuoyuna…

Basına ve Kamuoyuna…
17 Mart 2021 - 22:23

DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şubesi tarafından yapılan bir açıklamada; Akdeniz Belediyesi’nin farklı birimlerinde çalışan birkaç personelimizi farklı birimlerde görevlendirmemiz ‘mobbing’ olarak nitelendirilmiştir.

Aynı açıklamanın devamında, sendikal mücadeleye karşı olduğumuz, sendika temsilcileri ile sendikal çalışmaları engellemeye yönelik bir tutum içerisinde olduğumuz algısı da yaratılmaya çalışılmıştır.

Sendikanın açıklamasında da yer aldığı üzere; devlet veya özel olsun; her kurumda olduğu gibi belediyemizde de farklı zamanlarda işçilerin unvan ve vasıflarına göre farklı görevlendirmeler yapılabilmektedir. Bizim öncelikli hedef ve amacımız, personellerimizi her zaman daha verimli olabilecekleri birim veya alanda görevlendirmektir.

Şu çok açıktır ki; sendikanın bu açıklamasının, birkaç gün önce yapılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında, işten çıkarmalar ile ilgili tartışmalar üzerine oluşan gerginliğin hemen ardından yapılması çok daha manidardır.

Mersin Büyükşehir Belediyesi işçilerinin yetkili sendikası da yine DİSK Genel İş’tir. Yerel seçimlerin üzerinden geçen yaklaşık 20 aylık süreçte, Mersin BŞB’den bin (1000) ila 2 bin 500 arasında işçinin işinden çıkarıldığını da tüm Mersin bilmektedir.

Hal böyle iken DİSK Genel İş Sendikası; Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, işçilere dönük bu kıyımına, yüzlercesinin en uzak bölgelere sürgün edilmesine ve mobbinge uğramasına yönelik uygulamalarına neden sessiz kalmıştır?

Akdeniz Belediyesi’nde, göreve geldiğimiz günden bu yana sadece bir işçiyi işten çıkardığımızı; bu konu her gündeme geldiğinde açıkladık, asla gizlemedik. Bunun sebebini de Mersin kamuoyu bilmektedir. Kendimizi yargının yerine asla koymadık. Yargı kararlarına direnmedik, mahkeme kararı ile dönen işçilerimizin de işlerine iadesini gerçekleştirdik.

Görevi devraldığımızda ısrarla söylediğim üzere; ‘Herkesin farklı görüş ve düşüncesi elbette olabilir. Fakat belediye siyaset yeri değildir. İşçinin tek siyaseti ekmek mücadelesidir. İşimizi yapacağız. Siyaseti işimize karıştırmayacağız. Güler yüz ve özveriyle; halkımıza, ilçemize ve kentimize hizmet vereceğiz’ dedik.

Sözün özü; Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde, ‘performans düşüklüğü’ gibi yoktan sebeplerle binlerce insan işinden edilmişken, yüzlercesi de sürgün ve mobbinge uğrarken; DİSK Genel İş Sendikası’nın, Akdeniz Belediyesi’ni ve Belediye Başkanı olarak şahsımı hedef tahtasına koyması düşündürücüdür, maksatlıdır.

Her şey gün gibi ortada iken; Akdeniz Belediyemize ve şahsıma yönelik bu algı oluşturma ve çaresizce sergilenmek istenen karalama çabasını, değerli halkımızın takdiri ve değerlendirmesine bırakıyorum. Saygılarımla…

Mersin Medya Grup A.Ş.