Radyohaber.net

BASIN AÇIKLAMASI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZIN KURULUŞU ( 3 Mart 1924-2021)

BASIN AÇIKLAMASI DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZIN KURULUŞU ( 3 Mart 1924-2021)
03 Mart 2021 - 1:25

İslam dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güzel bilgiyle toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmek için Diyanet işleri Başkanlığımız 3 Mart 1924’te kurulmuştur.
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan itibaren yürüttüğü hizmetlerde doğru bilgiyi, güzel ahlakı ve İslam’ın sahih kaynağı olan Kur’an ve sünneti esas almış, Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da dinî ve manevi değerleri her fırsatta topluma anlatma, öğretme ve rehberlik etme görevini üstlenen Başkanlığımız , bugün 100’ü aşkın ülkede yurt dışı teşkilatlarıyla din hizmetlerini yürütmektedir.
Başkanlığın mevcut teşkilat yapısı, 633 sayılı Kanun’da çok kapsamlı değişiklikler yapan 01.07.2010 tarihli ve 6002 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Söz konusu Kanun Başkanlığa çok önemli kazanımlar sağlamıştır. Başkanlığın ihtiyaç duyduğu kadrolar ihdas edilerek personelin yıllardır mağdur durumda bulunduğu özlük hakları istenildiği gibi olmasa da ciddi anlamda iyileşmeler yapılmıştır.
Bu bağlamda, çağımızda din hizmeti sunmanın bir gereği olarak cami dışı din hizmetlerinin önü açılmış, Başkanlık personelinin hizmet içi eğitimleri için gerekli alt yapı hazırlanmış, radyo ve televizyon kurulması Başkanlığa bir görev olarak verilmiştir.
Bu gün Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı kuruluşları ile gerek ülkemizde gerekse Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri’nde din hizmeti ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. Bir çok başarılı hizmete imza atan başkanlığımız 135 bini aşkın personeli ile halkımıza ve yurt dışı birimleri ile hizmetleri devam etmektedir.
Sürekli kendini yenileme ve hizmetlerini artırma gayreti içinde olan Diyanet İşleri Başkanlığımız sadece ülkemizde değil soydaş ülkelerde de yaptığı hizmetlerle bir umut teşkilattır.
Başkanlığımız bir asra yakın hizmetiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada insanımızın dini ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlamaya,İslam’ın kutlu mesajını küresel ölçekte duyurma yolundaki gayretini saygın bir kurum olarak sürdürmeye devam edecektir.
Diyanet İşleri Başkanlığı anayasamızda ifade edildiği gibi milletimizi dini yönden aydınlatmak ve din hizmeti sunmak için vardır. İnanç yönünden ülkemizde birliği ve beraberliği temsil eden DİYANET olmazsa olmaz bir devlet kurumudur. Bazı bahaneler öne sürülerek ne Diyanet İşleri Başkanlığımız ne Başkanımız nede din hizmeti sunan personelimiz asla yıpratılmamalıdır. Bizlerde bu güzide kurumumuzun yıpratılmasına sendika ve çalışanları olarak asla fırsat ve izin vermeyeceğimizi ifade ediyoruz.
“Özerk Diyanet, Seçilmiş Başkan ve Etkin Din görevlisi” diye ifade ettiğimiz gibi Diyanet İşleri Başkanımızın seçilmiş olması YÖK ve RÜTÜK gibi idari yönden özerk olması daha etkin hizmet etmesi açısından önemli olduğuna inanıyoruz.. .
Bunun yanında kurumdaki kadro ihtiyacı din hizmetini sıkıntıya sokmaktadır. Din hizmeti boşluk kabul etmez gereğince bu boş kadrolarının bir an önce doldurulması gerekmektedir .

Netice olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı ciddi bir devlet kuruluşudur . İnanç yönünden ülkemizde birliği ve beraberliği temsil eden DİB olmazsa olmaz bir devlet kurumudur.
Bu güzide kurumuzu kuran ve gerekli değeri de en güzel şekilde veren bu güne kadar kurumda çalışarak hizmet eden Rahmeti Rahmana kavuşan tüm çalışanlarımızı rahmetle anıyor , halen hizmet sunmaya devam eden tüm meslektaşlarımıza ve yöneticilerimize hizmetlerinden dolayı şükranlarımızı sunar bu anlamlı günün hayırlı ve başarılı hizmetlere vesile olmasını diliyoruz.. 2 Mart 2021

 

Ahmet GÖRGÜLÜ
Diyanet- Sen Mersin
Şube başkanı

Mersin Medya Grup A.Ş.