Radyohaber.net

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç’ın, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın TBMM’de dile getirdiği iddiaları ile ilgili basın açıklaması.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç’ın, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın TBMM’de dile getirdiği iddiaları ile ilgili basın açıklaması.
21 Aralık 2021 - 23:15

Değerli hemşehrilerim,
Saygıdeğer kamuoyu.

Mersin’de faaliyet gösteren Mersin Haberci Gazetesinde yer alan şahsımı, kurumumuzu ve mesai arkadaşlarımızı hedef alan bir haber nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Yalan, yanlış ve provokasyon odaklı çıkışları ile tanıdığımız CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’nun yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Anamur Belediye Başkanlığı’nın 10 yıldır ilçemizi meşgul eden ve ucube bir yapı haline dönüşen Sera City Anamur Evleri ile ilgili gerçekleştirilen satış ihalesine fesat karıştırıldığı, yapılan ihale nedeniyle kamu zararı oluştuğu, ihalenin iptal edilerek şahsım ve belediye çalışanlarımız hakkında soruşturma başlatılması gerektiği gibi aslı astarı olmayan, yanlış bilgiye dayanan iddialarda bulunmuştur.

Değerli hemşehrilerim,
Bahse konu inşaat alanı 27.01.2011 tarihinde kat karşılığı gelir ortaklığı yöntemi ile 8.050.000 TL bedelle Sürücüler İnşaat Turizm A.Ş. adlı bir firmaya ihale edilmiş, 112 konut, 90 iş yeri ve 1 sinemadan oluşan inşaatın 30 ay içerisinde tamamlanarak satılması taahhüt edilmiştir.

Belirlenen yasal süre içerisinde inşaat başlamış, ancak zamanında tamamlanamadığı için 19.03.2015 tarihinde dönemin belediye başkanı tarafından 24 ay süre uzatımı yapılmış, ancak ilgili firma bu süre içerisinde de işi bitiremediği için  21.04.2017 tarihinde sözleşme tek taraflı olarak fesh edilmiştir.

İlgili firma bu süre içerisinde henüz yapımı tamamlanmamış olmasına rağmen 26 adet bağımsız bölümün satışını gerçekleştirmiş ve parasını almıştır.

Aynı inşaat, dönemin belediye başkanı tarafından 4 kez 2018 yılında 1 kez de 2019 yılında olmak üzere 5 kez satış ihalesine çıkmış, ancak ihaleye teklif veren firma olmadığı için bahse konu inşaatın satışı gerçekleşmemiştir.

2019 yılında göreve geldiğimizde yaptığımız değerlendirmeler neticesinde, bahse konu inşaattan konut satın alan 26 vatandaşımızın mağduriyetini gidermek, ucube bir yapıya dönüşen bu inşaatı yeniden ekonomiye kazandırmak ve belediyemizin gelirlerini arttırmak amacıyla 21.09.2021 tarihinde belediyemiz tarafından inşaatın tümünün satışı için ihaleye çıkılmış, Sürücüler İnşaat firması tarafından ihalenin iptali için açılan yürütmeyi durdurma davası, Mersin 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmiş, dava dosyası Danıştay’a taşınmıştır.

Bizim görev süremiz içerisinde bahse konu inşaat alanının güncel değerinin tespit edilebilmesi için yasal olarak yetkili bir Gayrimenkul Değerlendirme Şirketi ile anlaşma yapılmış ve henüz %65’i tamamlanan inşaatın satışı yapılan 26 bağımsız bölümü için 18.282.000 TL, inşaatın geri kalanı için ise 49.603.000 TL olmak üzere toplam 67.885.000 TL değer belirlenmiştir.

Değerli hemşehrilerim,
Bu bilgi ve değerlendirmeler ışığında, 30.11.2021 tarihinde inşaatın tamamı için yapılan satış ihalesi 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilmiştir.

İhale bedeli, daha önceden satışı yapılmış ve tapu devri gerçekleştirilen 26 dairenin bedeli olan 18.282.000 TL’nin toplam bedelden düşülmesi ile tespit edilmiş ve bu bedel üzerinden ihaleye çıkılmıştır.

Tahmini bedel 2886 sayılı devlet ihale kanununun 9. maddesine uygun olarak tespit edilmiştir.

İhale, ilgili kanunun 17. maddesine göre, ilçemizde faaliyet gösteren 2 yerel gazete, 1 ulusal gazete ve resmi gazetede ilan edilmiştir.

Yapılan ihale sonucunda bahse konu ihaleye 1 adet teklif verilmiş, verilen teklif ihale komisyonunca incelenmiş ve ihale kanunlarına uygun olduğu tespit edilerek firma ile sözleşme imzalanmıştır. Yapılan ihalede firma 49.700.000 TL teklif vermiştir.

Ayrıca ihaleyi yeni kazanan firma, Sürücüler İnşaat tarafından %35’i tamamlanmadığı halde vatandaşlarımıza satışı yapılan 26 dairenin de inşaat işlerini hak sahibi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ücretsiz olarak tamamlayacaktır.

Bütün bunların yanı sıra, şirket ortakları Milliyetçi Hareket Partisi dahil, hiçbir siyasi partiye üye değildir, parti içinde bir görevi bulunmamaktadır.

Dolayısı ile bahse konu satışla ilgili ne belediyemizin ne de inşaattan daire satın alan vatandaşlarımızın herhangi bir zarar görmesi yada ekonomik açıdan kayba uğraması söz konusu değildir.
Değerli hemşehrilerim.
Bahse konu inşaat alanı 2011 yılından bu tarafa 10 yıl boyunca sürekli olarak hem ilçemizin hemde kurumumuzun gündemini meşgul etmiş ancak bir türlü çözüme ulaştırılamamıştır.
Geçen 10 yıllık süre içerisinde inşaatın tamamlanan kısmı çürümeye terk edilmiş, tabiri caizse milyonluk bir yatırımın bütün Anamur’un gözleri önünde harabeye dönüşmesine göz yumulmuştur.
Buradaki sorunu çözmek, hak sahiplerinin mağduriyetini gidermek ve belediyemize gelir kaynağı oluşturmak için verdiğimiz mücadele ve bu mücadelenin kanun ve kurallara ne kadar uygun olduğu gayet açıktır.
Yalnızca bu konuda değil, yaptığımız her ihalede şeffaf ve kanunlara uygunluğu en temel görevi olarak gören Hidayet Kılınç ve ekibinin buradan rant devşirmek, menfaat sağlamak gibi bir niyeti asla olmamıştır, olmayacaktır.
Durum bu kadar net iken, iftiraları, spekülatörlüğü ve yalancılığı ile nam salan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Gazi Meclisimizde kurumumuzla ilgili iftiralarını asla kabul etmiyor, bu konuda elinden geleni de arkasına koymamasını tavsiye ediyoruz.

Bizim 30 yıllık siyasi hayatımızda vurguna, hırsızlığa, ranta karşı nasıl bir duruş sergilediğimiz ortadadır.

Ali Mahir Başarır gibi iftiraları ve yalanları ile ünlü bir zat’tan öğreneceğimiz bir kamu anlayışı olmadığı gibi, ondan gelecek tavsiyelerede ihtiyacımız yoktur.

Hidayet Kılınç hemen bugün yüce Türk adaletine başvuracak ve şahsımı, kurumumuzu ve çalışanlarımızı yalanları ve iftiraları ile zan altında bırakmaya çalışan Ali Mahir Başarır’dan şikayetçi olacaktır.

Bu beyefendiden kazanacağımız tazminatı ise eğitime destek projelerinde harcayarak, kendisinin milletvekili sıfatı ile saygı göstermediği, her fırsatta provoke etmeye çalıştığı bu aziz milletin geleceğini oluşturacak olan gençlerimizin eğitiminde kullanacağız.

İnanıyoruz ki; bu aziz milletin Ali Mahir Başarırlara değil, eğitimli, dürüst, edepli ve ahlak sahibi gençlere ihtiyacı vardır.

Her önüne gelene atlayan, önünü arkasını araştırmadan sırf popüler olmak adına iftiraya başlayan sözde vekillere değil her şartta doğruyu savunabilen bir gençliğe ihtiyacı vardır.

Bu beyefendi, Ankara’da oturduğu yerden, bahsettiği inşaatın önünden bile geçmeden, birilerinden aldığı yalan yanlış bilgilerle kamuoyunu meşgul eden sayın milletvekili huy haline getirdiği iftira ve yalanlardan başını kaldırıp bizzat şahsımla iletişime geçmeyi denerse kendisine her türlü bilgi ve belgeyi vermeye hazır olduğumuzu da bildirmek isterim.

Hemşehrilerimizin ve tüm kamuoyunun içi ferah olsun.
Anamur Belediye Başkanlığı şahsım başta olmak üzere tüm birim ve personelleri ile birlikte hukuk karşısında hiç tereddüt etmeden hesap vermeye hazırdır.
Kamu malını beytül mal, kamu görevini emanet olarak gören Hidayet Kılınç ve ekibinin hesabını veremeyeceği hiç bir konu yoktur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hidayet Kılınç

Anamur Belediye Başkanı

Mersin Medya Grup A.Ş.