Radyohaber.net

AKADEMİ DERNEĞİ KURULDU

AKADEMİ DERNEĞİ KURULDU
27 Temmuz 2021 - 10:29

AKADEMİ DERNEĞİ KURULDU

Akademi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, derneklerinin kuruluşu ile ilgili olarak kamuoyu açıklaması yaptı.

Akademi Derneği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, Yahya Kemal Beyatlı’nın akademi kelimesine atfettiği “Cilt cilt eserleri vardır, akademilere onlar girerler, onlar büyük şahsiyetler sayılır” sözüne değinerek akademinin önemine vurgu yaptı ve bu sözden hareketle bilginler, yazarlar, sanatçılar ve iş insanlarının aynı çatı altında buluşması niyetiyle Akademi Derneği’ni kurduklarını ifade etti.

Başkan Özbozkurt, Akademi Derneği’nin; üyelerinin bilimsel, meslekî, sosyal ve kültürel yaşantılarına katkıda bulunmak, bilimsel faaliyetlerine destek vermek suretiyle ilgili kuruluş ve derneklerle iş birliği sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma fayda sağlayacak faaliyetler gerçekleştirerek bilimin gelişmesine katkıda bulunmak, farklı ülke ve bölgelerden benzer alanları çalışan bilim insanlarını ortak paydada buluşturmak, lisans ve lisansüstü öğrencilerin akademik gelişimine destek vererek bilimsel faaliyetleri özendirmek amacıyla kurulduğuna dikkat çekti.

Özbozkurt, bu amaçlar doğrultusunda, milli kültürün, ahlâk ve fikir hayatının geliştirilerek milli birlik ve beraberlik ruhunun güçlendirilmesi adına görev ve sorumluluklarının bilinciyle gerçekleştirecek bütün çalışmaların bir disiplin içerisinde yürütüleceğinin altını çizdi.

Ek alanı

Mersin Medya Grup A.Ş.