Radyohaber.net

2021-8 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Yurda Giriş Tedbirleri)

2021-8 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Yurda Giriş Tedbirleri)
27 Şubat 2021 - 0:14

MERSİN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI
KARAR TARİHİ : 26/02/2021
KARAR NO : 2021 /8
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 26/02/2021 tarihinde saat 18:00’da Mersin Vali
Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 26.02.2021 tarih ve 3281 sayılı
“Yurda Giriş Tedbirleri” konulu Genelgesinin ilimizdeki uygulamasına yönelik konuları görüşmek ve
bu doğrultuda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının kamu sağlığına olumsuz
etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı
alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.
İçişleri Bakanlığının 02.01.2021 tarihli ve 3 sayılı Genelgesi ile Covid-19 virüsünün yeni bir
varyantının ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla 1 Mart 2021 tarihine kadar tüm kara, deniz
ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış
negatif SARS-CoV-2 PCR testlerini ibraz etme zorunluluğu getirilmiş ve negatif SARS-CoV-2 PCR testi
sonucu ibraz edemeyen kişilerle ilgili olarak uygulanacak karantina koşulları belirlenmiştir.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26.02.2021 tarihli ve 149 sayılı yazısında
dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 salgınının ülkemizde kontrol altında tutulmasına
yönelik çalışmalar yürütüldüğünden bahisle ülkemize yeni vaka gelişini kontrol etmek amacıyla
uygulanmakta olan, kara, hava ve deniz yolu ile Türkiye’ye giriş yapacak kişilerin ülkeye
girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testlerini
ibraz etmeleri gerekliliğinin yeni bir karar alınıncaya kadar devam etmesi talep edilmiştir.
Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının 26.02.2021 tarih ve 3281 sayılı Genelgeleri de dikkate
alınarak; ülkemizde vaka sayılarında yaşanan düşüşün sürekliliğinin sağlanması ve yeni vakaların
ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının 02.01.2021 tarihli ve 3 sayılı Genelgesi
ile getirilen ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARSCoV-2 PCR test ibraz etme gerekliliğinin ve negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere ilgili
uygulanacak karantina koşullarının yeni bir karar alınıncaya kadar söz konusu Genelgede
belirlendiği haliyle ilimiz genelinde uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır.
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin ilimiz genelindeki Kaymakam, Sınır Kapısı Mülki İdare
Amirleri tarafından; başta sağlık teşkilatı olmak üzere sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve
kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalışmaların ivedilikle
planlanması, belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mersin Medya Grup A.Ş.