Radyohaber.net

2021-7 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı(Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi)

2021-7 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı(Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi)
27 Şubat 2021 - 0:15

MERSİN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI
KARAR TARİHİ : 26/02/2021
KARAR NO : 2021 /7
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 26/02/2021 tarihinde saat 10:00’da Mersin Vali
Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 24.02.2021 tarih ve 3135 sayılı
“Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi” konulu Genelgesinin ilimizdeki uygulanmasına
yönelik konuları görüşmek ve bu doğrultuda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgesi ile; kontrollü sosyal hayat
döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve
olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar
ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının
faaliyetlerinin de 31.12.2020 tarihine k a d a r durdurulması kararlaştırılmış, bilahare 30.12.2020
tarih ve 21751 sayılı Genelgesiyle de bu süre 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.
İçişleri Bakanlığının 24.02.2021 tarih ve 3135 sayılı Genelgesinde; gelinen aşamada gerek
sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda
salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema
salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı
değerlendirildiği belirtilmiştir.
Bu genelge ve gelişmeler dikkate alınarak; ilimiz genelindeki tüm sinema salonlarının
faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır.
İlimizdeki yetkili tüm kişi ve kurumlarca; yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda hareket
edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden
olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir

Mersin Medya Grup A.Ş.