Radyohaber.net

2021-12 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Toplu Taşıma Tedbirleri)

2021-12 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Toplu Taşıma Tedbirleri)
10 Mart 2021 - 20:01

MERSİN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI
KARAR TARİHİ : 09/03/2021
KARAR NO : 2021 / 12
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 09/03/2021 tarihinde saat 12:00’da Mersin Vali
Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 08.03.2021 tarih ve 4113 sayılı
“Toplu taşıma Tedbirleri” konulu Genelgeleri doğrultusunda gerekli kararları almak üzere
olağanüstü toplandı.
Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak,
salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir
kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla
kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda
düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin bu risk
gruplarına göre belirlendiği yeni bir sürece girilmiştir.
Bu doğrultuda salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan
üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım
faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla
ilimiz genelinde;
1. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca
düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta
HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu
kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesi,
2. Terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane
vb.) yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan
tedbirlere uymak kaydıyla İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı ile 03.03.2021
tarih ve 3668 sayılı Genelgelerinde getirilen açılış-kapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri
açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermeleri,
Tüm kurum ve kuruluşların yetkililerince konu hakkında gerekli hassasiyetin
gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine
getirilmesinin sağlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyete neden olunmaması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Mersin Medya Grup A.Ş.