Radyohaber.net

11 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen Mersin Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimleri.

11 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen Mersin Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimleri.
14 Nisan 2022 - 10:29

Mersin Kent Konseyi Kadın Meclisi seçimleri 11 Nisan 2022 Pazartesi günü Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Kent konseyinin bileşenleri olan meslek odaları, baro ve çeşitli derneklerin temsilcilerinden oluşan 68 delegenin oy kullandığı Kadın Meclisi başkanlık seçiminde iki aday yarıştı. Kentimizde ilk kez gerçekleşen seçimde 45 /19 oy oranıyla Belgin Gürağaç, İlksen Sorguç’a karşı başkan olarak seçildi. İkinci etap oylamada ise yürütme kurulu seçimi yapıldı.  Belgin Gürağaç’ın ekibi salonda hazır bulunan delegeler tarafından kapalı zarf usulü yapılan oylamada Yürütme Kurulu olarak görevlendirildi. Türk Kadınlar Konseyi Mersin, Bağımsız Kadın Derneği, TMMOB, Günebakan Kadın Derneği, Mimoza Kadın Derneği, Anka Üreten Kadın Derneği, Yeniden Sosyoloji Derneği, 7 Renk LGBTİ Derneği ve Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi temsilcileri Kadın Meclisi Yürütme Kurulu olarak Belgin Gürağaç’ın başkanlığında seçim sürecini tamamladılar.

Gürağaç basına yaptığı açıklamada; “Kent konseyleri, merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin önceliklerinin, sorunlarının tartışıldığı ve çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yönetişim mekanizmalarıdır. Kadına yönelik şiddete karşı, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği için kalıcı çözümlerin ancak kadınların katılımı ile mümkün olabileceğini, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin yöntemleri ile çalışmayı, böylelikle demokrasinin gelişmesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği arasında koparılamaz bağı sağlamlaştırmayı,Kent konseyi yönetmeliğinde belirtilen yönetişim ilkelerine bağlı kalarak, demokratik ve çoğulcu katılımcılığı harekete geçirerek eşitlikçi ve güvenli bir Mersin için çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediklerini”  belirtmiştir.

 

 

Mersin Medya Grup A.Ş.